Nemzetközi ügyletek áfája

Kiadványunk segítséget nyújt a határon átnyúló ügyletek adózási megítélésében, az áfatörvény értelmezésében, a speciális ügyletek (pl. háromszögügylet, láncügylet) áfakezelésében, illetve a számlázási szabályok ismertetésében, példákkal és esettanulmányokkal alátámasztva.
Ízelítő a kiadvány tartalmából:
• komplex tevékenység minősítése,
• teljesítés helyének különös szabályai,
• szolgáltatás igénybevétele más tagállambeli, harmadik országbeli adóalanytól,
• új közlekedési eszköz közösségi beszerzése, értékesítése,
• láncügylet és háromszögügylet,
• előleg kezelése.

Megrendelés itt.