HVG MUNKAJOG KONFERENCIA 2024

Ezúttal elsősorban a Kúria közel múltban közzétett ítéleteivel foglalkozunk. 

Régóta gondot okoz a gyakorlat számára az egészségi okból alkalmatlan, de táppénzre már nem jogosult munkavállaló helyzetének megítélése.

munkaidő nyilvántartásának „szűk szavú” törvényi szabályozása kezdetektől nem teszi egyszerűvé a munkáltatók dolgát. Ezért fontos a Kúria e tárgyban hozott jogegységi döntése.

Bemutatjuk a munkáltatói jognyilatkozatok utólagos jóváhagyására vonatkozó döntést, a munkáltató kártérítési felelőssége kapcsán a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartásának, illetve a munkáltatói felmondás indokolásának világosságával kapcsolatos követelmények értelmezését.

munkaerőkölcsönzés meglehetősen elterjedt jogintézmény, így indokoltnak tűnik az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések elemzése.

Bővebb információ itt.